Розраховуйся Mastercard® в DutyFree – отримуй знижку 15%

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Розраховуйся Mastercard® в DutyFree – отримуй знижку 15%»

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1. ЗАМОВНИК ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ


1.1. Спільна акція проводиться Представництвом Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4, офіс 404-А (надалі – Замовник або МС) та СП у формі ТОВ «Д’юті Фрі Трейдінг», що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Польова, буд. б/н, (надалі – Партнер або ДФТ) в рамках Маркетингової ініціативи.


2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ


2.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями преміальних карток Masterсard® World Black Edition, World Elite, емітованих будь-якими банками України або Республіки Молдова (надалі – «Учасник» та «Картка» відповідно).


3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ


3.1. Акція проводиться в мережі магазинів безмитної торгівлі СП у формі ТОВ «Д’юті Фрі Трейдінг», а саме:
- МБТ "Вілок", Виноградівський р-н, смт Вілок, вул. Раковці Ф. буд. 142А;
- МБТ "Дякове", Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, буд. 5;
- МБТ "Косино", Берегівський р-н, с. Косонь, вул. Барабаш, буд. 80;
- МБТ "Малий Березний ", Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, буд. 51;
- МБТ "Солотвино", Тячівський р-н, с. Солотвино, вул. Сигетська, 104;
- МБТ "Чоп-Тиса", Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, буд.1б;
- МБТ "Лужанка", Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби Народів, буд. б/н;
- МБТ "Ужгород", м. Ужгород, вул. Собранецька, буд. 224 а;
-МБТ "Виступовичі", Овруцький р-н, с/рада Руднянська, автодорога Виступовичі (на Мозир) - Житомир (через Овруч), 19 км;
- МБТ "Доманове", Ратнівський р-н, с.рада Млинівська, автодорога Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Телеблече- (на Бухарест) 0 км.+933 км.;
- МБТ "Ягодин", Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, буд. 9а;
- МБТ "Кучурган", Роздільнянський р-н, с. Кучурган, МАПП Кучурган;
- МБТ "Порубне", Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна (Центральна), буд.1
(далі – «Місце проведення Акції»).
3.2. Період проведення Акції з 01 листопада 2021 року по 31 березня 2022 року включно (далі – «Період проведення Акції»).
3.3. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування щодо умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на сайті МС www.mastercard.ua (далі – Сайт).
4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені МС/ДФТ протягом всього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.


5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ


5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:
5.1.1. мати відкриту Картку або оформити та активувати Картку;
5.1.2. здійснити повну (стовідсоткову) оплату покупки товарів на суму від 100,00 (ста) євро за регулярною ціною за допомогою Картки через платіжний термінал АТ «Райффайзен Банк» в Місці проведення Акції та отримати Заохочення Акції.
Кожен Учасник не обмежений у кількості оплат та придбання товарів (з врахуванням п. 5.2.2. Правил) в Місці проведення Акції, здійснених на умовах Акції.
5.2. Не відповідають умовам Акції:
5.2.1. придбання товарів, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» листопада 2021 року та після «23» годин «59» хвилин «31» березня 2022 року за київським часом;
5.2.2. придбання тютюнових виробів;
5.2.3. оплати, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім преміальних карток Masterсard® World Black Edition, World Elite, емітованих банками України або Республіки Молдова;
5.2.4. оплати, здійснені не за допомогою терміналу АТ «Райффайзен Банк» в Місці проведення Акції;
5.2.5. придбання товарів за акційною (нерегулярною ціною).
5.3. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами та надають повну та безумовну згоду з ними.

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ


6.1. Заохоченням Акції є:
6.1.1. Знижка* в розмірі 15 % (п'ятнадцять відсотків) від суми здійсненої покупки товарів в Місці проведення Акції (далі – «Заохочення»).
*Під «знижкою» йдеться про процентну ставку, на яку знижується сума оплати за товари в Місці проведення Акції.
В Акції беруть участь товари за регулярною ціною в Місцях проведення Акції.
Строк використання Заохочення обмежується Періодом проведення Акції.
6.2. За весь Період проведення Акції один Учасник може отримати Заохочення в кількості, що відповідає кількості покупок товарів, здійснених у відповідності з Розділом 5 Правил.
6.3. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Учасником та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
6.4. МС/ДФТ залишають за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, МС/ДФТ повідомляють про них у порядку, передбаченому в Розділі 4 Правил.
6.5. Пропозиція не може бути використана у поєднанні з іншими програмами лояльності.

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ


7.1. Фактом отриманням Заохочення Учасником є надання Знижки ДФТ Учаснику. Знижка надається автоматично.
7.2. МС/ДФТ мають право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах.
7.3. МС/ДФТ не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку МС/ДФТ можуть прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників в порядку, передбаченому Розділом 4 Правил.
МС/ДФТ звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку МС/ДФТ обставини.
7.4. МС/ДФТ не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю МС/ДФТ, у тому числі за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції.


8. ІНШІ УМОВИ


8.1. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, розгляд відповідних звернень та прийняття рішень здійснюється МС. Рішення МС є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.3. У разі відмови Учасника, що здобув право на отримання Заохочення, від отримання ним Заохочення, будь-які претензії такого Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються МС/ДФТ. У випадку відмови від отримання Заохочення подальші претензії Учасника щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідного Заохочення не приймаються і не розглядаються.
8.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення МС/ДФТ не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.
8.5. Правила затверджені МС та діють протягом Періоду Акції.
8.6. Повернення товарів, придбаних в рамках даної Акції, відбувається на загальних засадах та відповідно Учаснику не надається Заохочення Акції.