Розраховуйся Mastercard® в DutyFree – отримуй знижку 15%

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Розраховуйся Mastercard® в DutyFree – отримуй знижку 15%»

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)


1. ЗАМОВНИК ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ

1.1.    Спільна акція проводиться Представництвом Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться  за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4, офіс 404-А (надалі – Замовник або МС) та  ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Мартусівка,  вул. Мойсеєва, буд. 70  (надалі – Партнер або БФГХ) в рамках Маркетингової ініціативи.  


2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без  громадянства, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями преміальних карток Masterсard® Platinum, World Black Edition, World Elite, емітованих будь-якими банками України або Республіки Молдова (надалі – «Учасник» та «Картка» відповідно).  

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free Gebr Heinemann на території МА Бориспіль та  МА Київ (Україна, Київська обл., м.Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», Термінал Д) та «Київ», Термінал А (Україна, м. Київ, вул. Медова, 2, аеропорт «Київ») (далі – «Місце проведення Акції»).  
3.2. Період проведення Акції з 20 квітня 2021 року по  31 жовтня 2021  року включно (далі – «Період  проведення Акції»).  
3.3. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі  азартних ігор.  

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування щодо умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на сайті МС www.mastercard.ua (далі – Сайт).        
4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені МС/БФГХ протягом всього Періоду проведення  Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:  
5.1.1. мати відкриту Картку або оформити та активувати Картку;  
5.1.2. здійснити повну (стовідсоткову) оплату покупки товарів, на суму від 100,00 (ста) євро за регулярною ціною,  за допомогою Картки через платіжний термінал АТ «Райффайзен Банк Аваль» в Місці проведення Акції та отримати Заохочення Акції.  
Кожен Учасник не обмежений у кількості оплат та придбання товарів в Місці проведення Акції, здійснених на умовах Акції.
5.2. Не відповідають умовам Акції:  
5.2.1. придбання товарів, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «20» квітня 2021 року та після «23» годин «59» хвилин «31» липня 2021 року за київським часом;  
5.2.2. оплати, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім преміальних карток Masterсard® Platinum, World Black Edition, World Elite, емітованих банками України або Республіки Молдова;
5.2.3.    оплати, здійснені  не за допомогою терміналу АТ «Райффайзен Банк Аваль» в Місці проведення Акції;
5.2.4. придбання товарів за акційною (нерегулярною ціною).
5.3. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами та  надають повну та безумовну згоду з ними.  

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

6.1. Заохоченням Акції є:  
6.1.1. Знижка* в розмірі 15 % (п'ятнадцять відсотків) від суми здійсненої покупки товарів в Місці проведення Акції (далі – «Заохочення»).  
*Під «знижкою» йдеться про процентну ставку, на яку знижується сума оплати за товари в Місці проведення Акції.  
В Акції беруть участь товари за регулярною ціною в Місцях проведення Акції.
Строк використання Заохочення обмежується Періодом проведення Акції.  
6.2. За весь Період проведення Акції один Учасник може отримати Заохочення в кількості, що відповідає кількості  
покупок товарів, здійснених у відповідності з Розділом 5 Правил.
6.3. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Учасником та не можуть мати  ознак рекламного чи комерційного замовлення.  
6.4. МС/БФГХ залишають за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень.  Якщо такі зміни будуть мати місце, МС/БФГХ повідомляють про них у порядку, передбаченому в Розділі 4 Правил.  
6.5. Пропозиція не може бути використана у поєднанні з іншими програмами лояльності.

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

7.1. Фактом отриманням Заохочення Учасником є  надання Знижки БФГХ Учаснику. Знижка надається автоматично.
7.2. МС/БФГХ мають право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені  в цих Правилах.   
7.3. МС/БФГХ не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій,  спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями  органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з  епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку МС/БФГХ можуть прийняти рішення про відтермінування Акції або  зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників в порядку, передбаченому Розділом 4 Правил.   
МС/БФГХ звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні  лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на  території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку МС/БФГХ обставини.  
7.4. МС/БФГХ не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником у зв’язку з  будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю МС/БФГХ, за технічні проблеми з  передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції.  

8. ІНШІ УМОВИ  

8.1. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
8.2.    У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, розгляд відповідних звернень та прийняття рішень здійснюється МС. Рішення МС є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.3. У разі відмови Учасника, що здобув право на отримання Заохочення, від отримання ним Заохочення, будь-які претензії такого Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються МС/БФГХ. У випадку відмови від отримання Заохочення подальші претензії Учасника щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідного Заохочення не приймаються і не розглядаються.
8.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення МС/БФГХ не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.
8.5. Правила затверджені МС та діють протягом Періоду Акції.
8.6. Повернення товарів, придбаних в рамках даної Акції, відбувається на загальних засадах та відповідно  Учаснику не надається Заохочення Акції.